Fjölskyldunámskeið – fræðsla og úrræði

Hvað er hægt að gera ef fjölskyldumeðlimur á við spilavanda að etja?
Hvað er spilafíkn?
Hvernig lýsir spilafíkn sér?
Hverjar eru afleiðingar spilafíknar?
Þróun spilafíknar – á einstaklinginn og fjölskyldu?
Hvernig er hægt að aðstoða spilafíkil eða einstakling sem haldinn er spilavanda?
Fjárhagslegar afleiðingar spilavanda/spilafíknar?
Hvað er meðvirkni?
Á þessu fjölskyldunámskeiði fær fólk fræðslu um sjúkdóminn spilafíkn, hvernig hægt er að bregðast við og hvernig hægt er að minnka skaða af völdum spilafíknar á líf og líðan fjölskyldu spilafíkils. Hvernig áhrif spilavandi eintaklings hefur á allt umhverfi hans, þar með talin fjölskylda, vinir og aðrir sem eru í samskiptum við hann. Einnig verða tvisvar sinnum umræðuhópar annars vegar tveim vikum eftir námskeiðið og hins vegar fjórum vikum eftir námskeiðið. Í umræðuhópunum gefst fólki tækifæri á að tala um upplifun sína af námskeiðinu og hvernig fólki gengur að tileinka sér upplýsingar og fræðslu af námskeiðinu í sinu daglega lífi.

Námskeiðið verður haldið 24. apríl næstkomandi kl 18:00 – 21:00 í húsnæði Lausnarinnar,Hlíðarsmára 14, 2.h.h. þar sem Alma Hafsteins fíkni- og fjölskyldumarkþjálfi fer yfir sjúkdóminn og útskýrir spilafíkn og Guðrún Margrét Einarsdóttir dagskrárstjóri á Hlaðgerðarkoti mun fara yfir meðvirkni, hvað meðvirkni er og hvernig hún lýsir sér, hverjar afleiðingarnar eru og hvað er til ráða. Einnig mun spilafíkill í bata segja sína sögu og hvernig hægt er að lifa án spila.

Umræðuhópar munu svo verða tveir eftir námskeiðið, sá fyrsti tveim vikum eftir námskeiðið og sá seinni fjórum vikum eftir námskeiðið.

Námskeiðsverð er 19.900kr en hjón og fjölskyldur fá 50% (sjá námskeiðsgjald miðað við fjölda) Smellið hér að neðan til að skrá sig á námskeið
Námskeið fyrir 1 – verð 19.900 kr

Námskeið fyrir 2 – verð 29.985 (50% afsláttur af öðrum miðanum)

Námskeið fyrir 3 – verð 39.980 (50% afsláttur af tveimur miðum fullt verð fyrir einn)

____________________________________

Áhrif spilavanda á fjölskyldur og ástvini

Fjárhagsvandræði / Peningavandmál
Algengustu afleiðingar spilavanda eru tap á peningum. Sparnaður, eignir eða hlutir geta skyndilega tapast. Að búa við slíkt fjárhagslegt óöryggi getur orsakað reiði, hræðslu og vantraust hjá fjölskyldu einstaklings sem glímir við spilavanda. Ástvinir upplifa einnig oft að þeir hafi verið sviknir og lífsgæði þeirra þ.e. efnisleg eru verulega skert.
Tilfinningaleg vandamál og einangrun
Ástvinir spilafíkils upplifa allskonar tilfinningar. Þar má nefna skömm, hræðslu, reiði, ráðaleysi, vanmátt og vantraust. Allt eru þetta eðlilegar tilfinningar en aðstoða ekki aðstandendur við að leysa málin eða finna lausn á vandanum. Spilafíkilinn jafnvel neitar að þessi vandamál séu til staðar og reynir að draga úr upplifun ástvina og/eða jafnvel fær ástvini til að efast um eigin upplifun, líðan og tilfinningar. Einangrun er mjög þekkt meðal aðstandenda. Þeir reyna að hlífa sjálfum sér fyrir óþægilegum aðstæðum eins og t.d. að hitta vini og fjölskyldur. Jafnvel eru fjármál fjölskyldunar orðin það slæm að það er farið að hafa áhrif á félagslega stöðu. Aðstandendur forðast að vera í nánum samskiptum og jafnvel verða vinslit sökum fjárhagslegra skuldbindinga sem ekki hefur verið staðið við vegna spilafíkils. Þetta orskar að erfiðara er fyrir aðstandendur að leita sér aðstoðar og þiggja þá hjálp sem í boði er. Oft á tíðum áttar aðstandandinn sig ekki á raun stöðu og skilur ekki neitt í neinu.
Líkamleg og andleg heilsa
Streitan og álagið sem fylgir að búa með spilafíkli eða við spilavanda getur haft slæm áhrif á heilsu bæði spilafíkilsins og þeirra sem standa honum nærri. Algengustu kvillar sem hrjá aðstandendur eru kvíði, þunglyndi og álags tengd vandamál eins og svefnleysi, einbeitingarskortur, höfuðverkir, vöðvabólga og skapsveiflur.
Burnout
Margar fjölskyldur sem búa við mikið álag og streitu eiga erfitt með að lifa heilbrigðu og eðlilegu fjölskyldulífi. Einn fjölskyldumeðlimur reynir að hafa stjórn á öllu og tekur þar af leiðandi á sig meiri ábyrgð en heilbrigt og eðlilegt er. Þetta leiðir oft til svo kallaðs „Burnout“ þ.e. að fólk brennur yfir og getur ekki meir. Oftar en ekki gleymir fólk að sinna sjálfu sér og sínum þörfum og einblínir á spilafíkilinn og hans vandamál.
Líkamleg og andleg misnotkun
Ofbeldi innan fjölskyldu þar sem fíkill býr og/eða er mjög reglulega er er mjög þekkt. Spilavandi einstaklings getur leitt til  andlegs og/eða líkamlegs ofbeldis gegn maka, börnum og foreldrum.   Smelltu hér til að bóka tíma hjá fíkni- og fjölskyldumarkþjálfa